Διεγχειρητική
Νευροπαρακολούθηση

Spine System
Bone Craft
Expandable Plif Peek Cage

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή μας είναι η παροχή λειτουργικής καθοδήγησης στον νευροχειρουργό ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί του Κεντρικού νευρικού Συστήματος και ιατρογενείς νευρικές βλάβες.

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανάλογα την κατάσταση του ασθενούς και το είδος της επέμβασης, συνδέονται τα απαιτούμενα ηλεκτρόδια για τον έλεγχο των νευρικών οδών.
Z

Η ΥΠΟΔΟΜΗ

Εξειδικευμένο προσωπικό και συσκευές ειδικά σχεδιασμένες  για Διεγχειρητική Νευροφυσιολογική Παρακολούθηση των Νεύρων του Εγκεφάλου και της Σπονδυλικής Στήλης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους λειτουργούς της υγείας, φροντίζουμε για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και προσφορά του καταλληλότερου εξοπλισμού.

ΥΛΙΚΑ


Spine system


  • Με ενισχυμένο & απλό μηχανισμό κλειδώματος που επιτρέπει στο χειρουργό να κάνει την τελική σύσφιξη με εύκολο τρόπο.
  • Τα σώματα των κοχλιών είναι  χρωματισμένα σύμφωνα με τις διαμέτρους τους, για εύκολη επιλογή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
  • Το σύστημα παρέχει γωνία 50°, ενώ το σώμα του κοχλία μπορεί να κινηθεί κατά  360 ° στην κεφαλή της βίδας. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει χειρουργό να επιτύχει την απαιτούμενη ανατομική θέση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Bone Craft


  • Το EXABONE ΗΑ / TCP είναι ένα επόμενης γενιάς συνθετικό διφασικών βιοϋλικών με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά, που ταιριάζουν με την εσωτερική δομή του υγιούς ανθρώπινου σπογγώδους οστού.
  • Μια ιδανική αναλογία πορώδους σύστασης και αντοχής, για την καλύτερη έκβαση της χειρουργικής επέμβασης και της εφαρμογής.

 

Expandable plif peek cage


  • Επεκτάσιμη PLIF Peek Cage με μοναδικό σχεδιασμό σε διάφορα ύψη για σπονδυλοδεσία  με σκοπό την αποκατάσταση του χώρου.
  • Με δύο επαρκείς χώρους μοσχεύματος, για την ενίσχυση της σύντηξης των οστών.
  • Ειδικά σχεδιασμένο (πατέντα) με τρύπες μοσχεύματος στην επέκταση του άξονα για την πλήρωση με οστικό μόσχευμα μετά την εισαγωγή.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ